راهنمایی کارفرما و گچ کار

با توجه به اینکه هدف پردیس سازه در بخش راهنمایی خدمات ساختمانی ، بیان نکات مورد نیاز اجرا کننده ( اوستا کار یا پیمانکار ) و سفارش دهنده ( کارفرما یا صاحبکار ) است . از این رو از گفتن موارد پایه ای خود داری می کنیم و مستقیما موارد عملی و لازم الرعایه قبل […]

راهنمایی کارفرما و گچ کار Read More »