فنس کشی

فنس یا دیوار

مقایسه هزینه فنس با دیوارکشی !

فنس یا دیوارکشی باغ‌ها در اطراف یا حومه شهرها و در روستاها می توان با حصارکشی در اطراف آن این امنیت را تامین کرد. بعضی از این باغ‌ها ممکن است کاربری مسکونی هم داشته باشند که در این صورت نیاز به ایجاد حصار دور ملک بیشتر می‌شود. حصارکشی برای تأمین امنیت و زیباسازی باغ‌ها و …

مقایسه هزینه فنس با دیوارکشی ! Read More »

فنس و توری حصاری

فنس حصاری به دلیل کاربردهای زیادی که در بر دارد به انواع پرفروش توری‌های فلزی بدل شده است.قیمت توری حصاری برای فروش عمدتاً بر اساس مترمربع محاسبه می‌شود…