دیوار کشی

آموزش دیوار کشی دیوار جزئی بسیار مهم از هر سازه و بنایی است که اجرای آن را در” آیین نامه سازه‌های بنایی” دیوار کشی یا تیغه چینی می‌گویند.  تیغه چینی بیرونی باعث می‌شود تا محیط داخل سازه در معرض دید نباشد یعنی حائلی است بین فضای بیرون و داخل همچنین در داخل سازه یا بنا […]

دیوار کشی Read More »