هزینه و دستمزد نمای کامپوزیت

دستمزد و قیمت اجرای نمای کامپوزیت- دی 99

هزینه طراحی نقشه: ۱۰ هزار تومان الی ۱۳ هزار تومان (با توجه به پیچیدگی و حجم کار) برای هر مترمربع

هزینه فراهم سازی مصالح: ۱۱۰ هزار تومان الی ۱۳۰ هزار تومان برای هر مترمربع

دستمزد نصب: ۱۰۰ هزار تومان الی ۱۲۰ هزار تومان برای هر مترمربع

قیمت کامپوزیت: از ۸۵ هزار تومان الی ۲۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع (با توجه به جنس و ضخامت)

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح