هزینه جدول کشی – 1403

اجرت جدول کشی-
جدول کشی
115000 هزار تومان
جدول بتنی سیمانی سایز 50 با زیرسازی و بتن
هر متر طول
95000 هزار تومان
جدول بتنی سیمانی سایز 30 با زیرسازی و بتن
هر متر طول

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح