تهران

کرج/ هشتگرد

09127697652

تماس با ما

ساعت کاری: 9:00 - 19:30

شنبه تا پنجشنبه

لیست قیمت ورق یونولیت فوم

برای در خواست لطفا پیام بدهید یا تماس بگیرید

لیست قیمت بروز بلوک یونولیت فوم
بلوک یونولیت فوم ابعاد 1*2 متر
1.300.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 6
1.410.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 6/5
1.510.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 7
1.620.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 7/5
1.930.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 9
2.450.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز/ دانسیته 10
2.140.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 10
2.930.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 12
2.560.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 12
3.650.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 15
4.850.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 20
6.050.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 25
7.250.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 30
بلوک یونولیت فوم ابعاد 1*3 متر
2.240.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 7 / 21 کیلویی
2.560.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 8 / 24 کیلویی
3.180.000 تومان
بلوک 102 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 10 / 30 کیلویی
3.810.000 تومان
بلوک 103 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 12 / 36 کیلویی
154.500
بلوک 104 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 8 به بالا