خدمات نظام مهندسی گیلان

فرم درخواست هزینه طراحی و نقشه در استان گیلان

اخذ جواز ساخت در استان گیلان
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
گام 1 از 2
لطفا وضعیت ملک مشخص کنید.
لطفا موقعیت ملک مشخص کنید.
آدرس دقیق ملک

.

درخواست محاسبه هزینه جواز ساخت در گیلان
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
گام 1 از 2
آدرس ملک

.

درخواست نقشه و محاسبه هزینه طراحی و نقشه گیلان
فرم درخواست و ارسال دستور نقشه یا کروکی ، برآورد هزینه (رایگان)
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
گام 1 از 6
دستور نقشه دارید؟